• DASARTS (AHK)

 

Strategisch en operationeel

Ontwikkeling van een strategische en operationeel communicatie- en marketingplan voor de masteropleiding DasArts. Tevens de lopende advies- en uitvoerende werkzaamheden voor de afzonderlijke activiteiten en events van DasArts, zoals openbare presentaties, performances, interviews en overige communicatie-uitingen (website, nieuwsbrief en social media).

Every Nerve

Ieder jaar produceert DasArts een publicatie over een deel van het onderwijsprogramma. Voor het contextprogramma ‘Every Nerve’ heb ik deze jaarlijkse publicatie van de opleiding gerealiseerd. Van conceptontwikkeling, inhoudelijke coördinatie en tekst- en eindredactie tot briefing vormgevers en drukwerkbegeleiding.

 

Publicatie: Every Nerve – magazine 2013

DasArts
DasArts is een internationale master theater van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Tijdens besloten en publieke evenementen worden de uitkomsten van het onderzoek van de studenten gedeeld met het publiek. Ieder jaar wordt een publicatie gemaakt over een onderdeel van het onderwijsprogramma.

 

Data: 2013 – heden
Website: www.dasarts.nl
Foto’s: Thomas Lenden